Monday, December 10, 2012

Bahan Bantu Mengajar

Berikut adalah Bahan Bantu Mengajar yang boleh digunakan oleh guru/ ibu bapa.

sila Klik pada tajuk yang berkaitan

 

A. Bahasa Inggeris

 1. English Year 3 : CD 1
 2. English Year 3 : CD 2
 3. English Year 3 : CD 7
 4. English Year 4 : CD 3
 5. English Year 5 : CD 1
 6. English Year 5 : CD 2
 7. English Year 5 : CD 3
 8. English Year 5 : CD 4


B. Sains

 1. Science Year 5 CD6
 2. Science Year 5 CD5
 3. Science Year 3 : CD 1
 4. Science Year 3 : CD 2
 5. Science Year 3 : CD 3
 6. Science Year 3 : CD 4


C. Matematik

 1. Math Year 5 : CD 1
 2. Math Year 5 : CD 2
 3. Math Year 5 : CD 3
 4. Math Year 5 : CD 4
 5. Math Year 5 : CD 5
 6. Math Year 5 : CD 6
 7. Math Year 5 : CD 7
 8. Math Year5 : CD 8
 9. Math Year5 : CD 9


D . Kajian Tempatan ( Tahun 4)

Sila Klik Pada Tajuk yang dikehendaki di bawah :-

1.

Kemudahan Awam

2. Cuaca
3.

Identiti Setempat

4. Keluarga asas, Peranan dan tanggungjawab
5.

Rumah dan Keluarga

6.

Rumah Dan Keluarga

7. Cara hidup
8. Jenis Rumah
9. Bendera & Jata
10.

Keluarga Kembangan

11. Mengenali keluarga asas
12. Ruang dan Kegunaan
13. Jenis-jenis Rumah
14. Latar Belakang Kawasan Setempat
15. Pembinaan rumah
16.

Lagu, bendera, jata dan lambang

17. Jenis Rumah
18. Jenis-jenis rumah
19. Cuaca
20. Jenis kegiatan
21.

Peranan Dan Tanggunjawab

22. Ruang dan Kegunaan
23. Jenis, bentuk, dan bahan binaan rumah
24. Agama dan Kepercayaan
25. Jenis rumah.
26. Rumah di Malaysia
27. Keistimewaan setempat
28. Perihal Jiran
29.

Jenis Rumah

30.

Perihal Setempat

31.

Perihal Setempat

32. Jenis rumah
33.

Peraturan dan keselamatan

34. Jenis rumah
35. Perayaan dan Sambutan Masyarakat Setempat
36. Faktor Mempengaruhi Pembinaan Rumah

 

E. Pendidikan Islam (Tahun 5 )

Sila Klik Pada Tajuk yang dikehendaki di bawah :-

1. Solat Berjemaah ( Ibadah)
2.

Adab bekerja

3. Israk Mikraj
4.

Solat Berjamaah

5.

Al - Hayat

6.

Sunat-Sunat Ab'ad

7. Azan dan Iqamah
8.

Proses penciptaan manusia

9.

Solat Fardhu

10. Adab Bekerja
11.

Isra' dan mikraj

12. Adab menziarahi jiran
13. Tayammum
14. Solat Jumaat
15. Solat - Sunat Ab'adh dan Hai'ah
16. Adab dan Akhlak Islamiah
17. Solat Jumaat
18. Allah bersifat Hayat
19.

Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah

20.

Adab sebelum bermain,adab semasa bermain dan adab selepas bermain

21.

Azan

22. Tayammum
23. Hijrah ke Madinah
24. Pembinaan masjid yang pertama
25. Perjanjian Aqabah
26. Adab Jual Beli
27. Akhlak Menolong Ibubapa
28. Azan
29. Tayammum

 

F  ) Bahasa Inggeris SR Tahun 5

Bil Tajuk / Sub Tajuk
1.

World Of Knowledge / Buildings – Houses To Let

2. World Of Knowledge / Occupations And Places of Work
3. World Of Knowledge / Animals - Sounds of animals
4. Simple Past Tense
5. World Of Knowledge / Animal - Descriptions of wild animals
6.

World Of Knowledge / Celebrations in Malaysia – major festivals

7.

World Of Knowledge / Occupations

8.

World Of Knowledge -Games

9. World of Self - Family

10.

World Of Knowledge - Going Places
11. Our Green Environment - Coconut tree
12. World of Self - Ambitions/Occupations
13. WORLD OF ANIMALS / Wild Animals
14. World Of Knowledge / Buildings and places of interest- Zoo
15. World Of Knowledge / Prepositions - location and direction

16.

World Of Knowledge / Places of interest - National Museum
17. World Of Knowledge / Occupations
18. World Of Knowledge / Verb
19. World Of Knowledge / Transportation

20.

World Of Knowledge / Transport - Land Transport
21. World Of Knowledge / Places of interest - National Museum
22. World Of Knowledge / Places of interest) - National Zoo
23. World Of Knowledge / Malaysia First Prime Minister - Tunku Abdul Rahman
24. World Of Knowledge / Around Asia
25. World Of Knowledge / Places and buildings
26. World Of Knowledge / Places of interest
27. World Of Knowledge / Animal - Insects
28. World Of Knowledge / Food! More food
29. World Of Knowledge / Food More Food
30. World Of Knowledge /Animals and Friends
31. World Of Knowledge / Parts of animals
32. World Of Knowledge / Occupations
33. World Of Knowledge / Animal Kingdom
34. World Of Knowledge / Animals as pets
35. World Of Knowledge / Animal –Spider
36. World Of Knowledge / Animals
37. World Of Knowledge / Occupations
38. World Of Knowledge / Occupation
39. World Of Knowledge / Malaysian Festivals
40. World Of Knowledge / Animals
41. World Of Knowledge / Food
42. Festivals Of Malaysians
43. World Of Knowledge / Plants
44. World Of Knowledge / Objects at home
45. World Of Knowledge / Plants
46. Occupations/ Nature & Place Of Work
47. Our Green Environment
48. Animal Kingdom / Youngs and Sounds of Animals

 

G )   Bahasa Inggeris SR Tahun 1

Bil Tajuk / Sub Tajuk
1. World Of Knowledge / Parts Of My Body
2. World Of Knowledge / Numbers
3. World Of Knowledge / Objects
4. World Of Knowledge / Objects In The School
5. World Of Knowledge / Object- Things in the Classroom
6. World Of Knowledge / Animals
7. World Of Knowledge / Animals - Name of animals

8.

World Of Knowledge / Plants - Fruits
9. World Of Knowledge / Number

10.

World Of Knowledge / Objects
11. World Of Knowledge / Animals
12. World Of Knowledge / Animals – My Pet, Cat
13. World of Self / My Family
14. World Of Knowledge / Parts of the head and limbs (1)
15. World Of Knowledge / The Animal World

16.

World Of Knowledge / Clothing
17. World Of Self, Family & Friends / My Senses
18. World Of Knowledge / Parts of the head
19. World Of Knowledge / Directions

20.

World Of Knowledge / Things in the classroom
21. World Of Knowledge / Things in The Classroom
22. World Of Knowledge / Animals
23. World Of Knowledge / Objects
24. World Of Knowledge / Seven Wonders of the World
25. WORLD OF STORIES / Personal Details of the Cartoon Characters
26. World Of Knowledge / My Body
27. World Of Stories / Greetings
28. World Of Knowledge / Shapes- types of shapes
29.

World Of Knowledge / Parts of the Body

No comments:

Post a Comment